Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław

    W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach Osi 8  Rynek Pracy, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zrealizował projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m....

Archiwizacja projektu z 2015 roku RPO WD

  Archiwizacja projektu z 2015 roku RPO WD   Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Beneficjent projektu „Aktywizacja osób młodych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego informuje, iż ...

Projekt w ramach PO WER w 2016 r.

W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu zrealizował w ramach Osi Priorytetowe I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim (II) oraz powiecie m. Wrocław (II)" współfinansowany ze...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

  Powiatowy Urząd Pracy we Wrocław rozpoczął realizację projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław"   W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę