Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt w ramach PO WER w 2016 r.

W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu zrealizował w ramach Osi Priorytetowe I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim (II) oraz powiecie m. Wrocław (II)" współfinansowany ze...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

  Powiatowy Urząd Pracy we Wrocław rozpoczął realizację projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław"   W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –...

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje, iż w związku z otrzymaną decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przyznającą środki Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rok 2017, prowadzi nabór WNIOSKÓW Pracodawców ...

KOMUNIKAT   W SPRAWIE BADANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ŚRODKI FINANSOWE NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE OSÓB BEZROBOTNYCH Szanowni Państwo, zapraszamy osoby bezrobotne, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje  poprzez ukończenie szkolenia finansowanego przez PUP Wrocław, do kontaku z Urzędem i zgłoszenia zainteresowania...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę