Projekty w trakcie realizacji - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Zawartość stron


POWER


Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

 
realizuje projekt p.t.
 
„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY  W POWIECIE WROCŁAWSKIM (IV) ORAZ  POWIECIE M. WROCŁAW (IV)"

 
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
Podziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpołecznegoUCZESTNICY PROJEKTU

  
Uczestnikami projektu mogą być osoby młode poniżej 30 roku życia, zarejestrowane w PUP Wrocław jako osoby bezrobotne kwalifikujące się do otrzymania wsparcia

 

PRZEWIDYWANE FORMY WSPARCIA

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym i zostanie dla nich opracowany Indywidualny Plan Działania.Obecnie prowadzimy otwartą rekrutację wyżej wymienionych osób na następujące formy wsparcia:STAŻE
Informacja i wniosek do pobrania

Budynek A, Dział Pośrednictwa i Poradnictwa, sale od A do H, tel. 71 77 01 693, 71 77 01 699, 71 77 01 698 (godz. przyjęć interesantów 7.30 - 14.30).  

 
   
SZKOLENIA
Informacja i wniosek do pobrania

Budynek A, IV piętro, pokój: 414, tel. 71 77 01 686, 71 77 01 682 (godz. przyjęć interesantów 7.30 - 14.30).


BONY NA ZASIEDLENIE
Informacja i wniosek do pobrania 

Budynek A, IV piętro, pokoje: 406, 412 tel. 71 77 01 753, 71 77 01 755, 71 77 01 761, 71 77 01 613, 71 77 01 610, 71 77 01 752
(godz. przyjęć interesantów 7.30 - 14.30)
.


 
PRACE INTERWENCYJNE
Informacja i wniosek do pobrania  

Budynek A, IV piętro, pokoje: 412, 406 tel. 71 77 01 753, 71 77 01 755, 71 77 01 761, 71 77 01 613, 71 77 01 610, 71 77 01 752
(godz. przyjęć interesantów 7.30 - 14.30)
.

 
 
Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne i pracodawców do uczestnictwa w projekcie


 
 
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę