Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław

    W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach Osi 8  Rynek Pracy, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zrealizował projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m....

Projekt w ramach PO WER w 2016 r.

W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu zrealizował w ramach Osi Priorytetowe I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim (II) oraz powiecie m. Wrocław (II)" współfinansowany ze...

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje, iż w związku z otrzymaną decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przyznającą środki Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rok 2017, prowadzi nabór WNIOSKÓW Pracodawców ...

KOMUNIKAT   W SPRAWIE BADANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ŚRODKI FINANSOWE NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE OSÓB BEZROBOTNYCH Szanowni Państwo, zapraszamy osoby bezrobotne, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje  poprzez ukończenie szkolenia finansowanego przez PUP Wrocław, do kontaku z Urzędem i zgłoszenia zainteresowania...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę