Newsletter - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adresu e-mail) zawartych w zgłoszeniu, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych) (RODO).

W każdym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypisanie się z newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu (adres e-mail) jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, z siedzibą 50-525 Wrocław,
ul. Gliniana 20-22.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych można kontaktować się z IOD poprzez pocztę elektroniczną, którą należy kierować na adres: iod@pup-wroclaw.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia newslettera, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zamówienia newslettera.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu rezygnacji z newslettera.

Prawo do dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania przysługuje zgodnie
z RODO.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę