Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
RPO WD 2022

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku zrealizował projekt p.t.   „AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA W POWIECIE WROCŁAWSKIM ORAZ  POWIECIE M. WROCŁAW"   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ...

Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach Osi 8  Rynek Pracy, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zrealizował projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław" ...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Wrocławskim (III) oraz powiecie m. Wrocław (III)

W latach 2017 i 2018 Urząd Pracy zrealizował w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Wrocławskim (III) oraz powiecie m. Wrocław (III)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Czym jest staż? Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Korzystanie ze stażu pozwala więc zdobyć doświadczenie zawodowe, stwarzając tym samym większe szansę na uzyskanie zatrudnienia. Dla kogo są...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę