Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

RPO WD 2022

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku zrealizował projekt p.t.   „AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA W POWIECIE WROCŁAWSKIM ORAZ  POWIECIE M. WROCŁAW"   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ...

Czym jest staż? Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Korzystanie ze stażu pozwala więc zdobyć doświadczenie zawodowe, stwarzając tym samym większe szansę na uzyskanie zatrudnienia. Dla kogo są...

Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław

    W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach Osi 8  Rynek Pracy, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zrealizował projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m....

Archiwizacja projektu z 2015 roku RPO WD

    Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Beneficjent projektu „Aktywizacja osób młodych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego informuje, iż uczestnicy ww.  projektu oraz...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę