Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Nagłówek

Aktualności

Zmiana zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

Informujemy, że od 01 stycznia 2018 roku zmieniają się zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi; między innymi od nowego roku za rejestrację oświadczenia opłata wynosić będzie 30 zł. Jednocześnie informujemy, że na podstawie zarejestrowanych na starych zasadach, do końca 2017 roku...

WAŻNE! Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - do 15 grudnia 2017 r.

NFORMACJA   o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne do 30 roku życia   Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje, iż istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej ...

Refundacje części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki za bezrobotnych do 30 roku życia

Refundacja części poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne to instrument wsparcia dla pracodawców oraz przedsiębiorców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną do 30. roku życia. Dlaczego warto ubiegać się o refundację części wynagrodzenia i...

Lider aktywizacji osób młodych - nagroda dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu

Szanowi Państwo, mamy przyjemność poinformować, iż Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu otrzymał nagrodę w konkursie „Lider aktywizacji osób młodych" na najlepsze praktyki  instytucji rynku pracy, organizowanym  przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM z siedzibą w Warszawie. Nagradzając nasz...

Projekt profilaktyki raka piersi - zaproszenie do skorzystania z bezpłatnych badań

Szanowni Państwo, na prośbę Pracodawców Zdrowia przekazujemy zaproszenie do udziału w projekcie "Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 – 2018" . W ramach projektu aktywne zawodowo Panie w...

Staż na stanowisku: stażysta - specjalista ds. projektów rynku pracy w PUP Wrocław

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu poszukuje osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w tut. Urzędzie, zainteresowanej odbyciem w PUP Wrocław stażu na stanowisku:   stażysta – specjalista ds. projektów rynku pracy.   Pożądane kwalifikacje, jakie musi spełniać kierowana osoba: poziom...

Staże dla osób do 30 r. ż. - zapraszamy do składania wniosków

Środki na organizację staży dla osób bezrobotnych do 30 roku życia nadal dostępne!   Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu zaprasza Pracodawców do składania wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Odmiennie niż dotychczas, staże rozpoczęte w bieżącym roku, trwające co...

Informacje na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo, w załączeniu udostępniamy przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ulotki informacyjne: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018r. Praca w Polsce od 1 stycznia 2018r. - informacje dla cudzoziemców Zapraszamy do zapoznania się z treścią udostępnionych...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - priorytety na rok 2018

Szanowni Państwo,  w załączeniu zamieszczamy informację na temat priorytetów wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018, określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak również na temat priorytetów wydatkowania rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018 (określone przez...

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 r. ż. - zapraszamy do składania wniosków

  INFORMACJA Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu informuje, iż nadal dysponuje środkami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczonymi dla osób bezrobotnych do 30 roku życia . Zapraszamy osoby bezrobotne  zainteresowane wsparciem w postaci ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 202 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę