Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Nagłówek

Aktualności

Instrumenty wsparcia pracodawców - zapraszamy do składania wniosków

Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza pracodawców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych, w szczególności : refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie...

Staże dla osób bezrobotnych w Urzędzie Skarbowym Wrocław - Psie Pole

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Psie Pole zaprasza do udziału w odpłatnym odbyciu stażu w Urzędzie Skarbowym   Staże organizowane są od marca 2018 roku. Czas trwania stażu: nie dłużej niż 6 miesięcy. Kwalifikacja do odbycia stażu odbywa się na podstawie rozmowy wstępnej przeprowadzonej przez...

Aktualne nabory do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: operator urządzeń przygotowania danych – docelowo operator numerów...

Środki PFRON na zadania w 2018r.

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w związku z zarządzeniem  Prezydenta Wrocławia z dnia 28 lutego 2018r. nr 9204/18 w sprawie  podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez Miasto Wrocław...

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych do 30 r. ż.

INFORMACJA dla PRACODAWCÓW Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu posiada środki finansowe na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy    dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia...

Staże 2018 - zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w programie

Serdecznie zapraszamy  osoby bezrobotne do skorzystania z programu stażowego . Mamy obecnie możliwość sfinansowania organizacji u pracodawców miejsc odbywania stażu m. in. na nastepujących stanowiskach:       1) REFERENT (w jednostkach administracji publicznej: PUP, MOPS,...

Nabór na Samodzielne stanowisko pracy ds. informacji i promocji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor/Specjalista w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym Samodzielne...

Informacja o Krajowym Funduszu Szkoleniowym

  INFORMACJA O KFS       Powiatowy Urząd pracy we Wrocławiu informuje, że w okresie naboru wniosków w dniach: 25.01.2018r. - 31.01.2018r. Pracodawcy złożyli 232 wnioski na kwotę 3 821 895,33 zł dla 1 290 osób. Obecnie zakończono I etap oceny i dokonano analizy...

Informacja na temat przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Szanowni Państwo,       minął właśnie drugi miesiąc wdrażania przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu zmian przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, wprowadzonych do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Od 1 stycznia br. do zadań tutejszego Urzędu należy...

Opłaty związane ze składaniem wniosków o zezwolenie na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

1) Uprzejmie prosimy Pracodawców składających wnioski o zezwolenie na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania  pracy cudzoziemcowi, aby w tytule wpłaty wpisywali: imię i nazwisko cudzoziemca, nazwę podmiotu dokonującego wpłaty, informację, czy wpłata dotyczy zezwolenia na pracę...

Wyświetlanie 11 - 20 z 228 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę