Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Nagłówek

Aktualności

Opiekun, pielęgniarka, kucharz / pomoc kuchenna - oferty pracy Wrocławskiego Zespołu Żłobków

Dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu , ul. Fabryczna15, 53-609 Wrocław, poszukuje wykwalifikowanej kadry do pracy w Żłobkach na stanowiskach: opiekun, pielęgniarka, kucharz / pomoc kuchenna. Osoby zaitneresowane prosimy o zapoznanie się z załączonym szczegółowym opisem...

ŚRODKI PFRON DLA PRACODAWCÓW

ŚRODKI PFRON DLA PRACODAWCÓW   Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje, że posiada jeszcze środki w wysokości 100 000,00 zł na zrefundowanie kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy...

Zmiana zasad wydawania zezwoleń na pracę i na pobyt czasowy i pracę - nowy wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty

1 lipca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 29 czerwca...

Odbiór zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu zatrudnienia cudzoziemcowi

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW składających oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż obecny czas rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wynosi około 7 dni roboczych . Zarejestrowane oświadczenia  można...

Absolwenci szkół podejmą staż

  Absolewnci szkół podejmą staż - zapraszamy pracodawców do składania wniosków   W związku z końcem roku szkolnego i akademickiego, serdecznie zapraszamy pracodawców do skorzystania z programu stażowego .   W najbliższych tygodniach Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu ...

Nabór wniosków - KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2018 r.

Wrocław, dnia 12.06.2018 NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO   W związku z niewyczerpaniem środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w naborze ogłoszonym dnia 16.01.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu dysponuje wolną kwotą środków...

Rejestracja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w formie elektronicznej

Szanowni Państwo, w celu usprawnienia obsługi pracodawców, chcących zatrudnić w ramach oświadczenia obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Armenii informujemy, że od dnia 16.04.2018r. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przyjmowane są  wyłącznie w formie elektronicznej - za...

Staże 2018 - nowa edycja, nowe środki, nowe możliwości

  Staże 2018 - nowa edycja, nowe środki, nowe możliwości   Serdecznie zapraszamy pracodawców oraz osoby niepracujące do skorzystania z programu STAŻY. Nowa pula pieniędzy czeka na wykorzystanie! Serdecznie zapraszamy osoby niepracujące do skorzystania z programu stażowego . Nowa pula...

INFORMACJA O ŚRODKACH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ W RAMACH DOFINANSOWANIA

Wrocław, dnia 24.05.2018r.   INFORMACJA O ŚRODKACH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ W RAMACH DOFINANSOWANIA      Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje, iż aktualnie złożone wnioski w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej...

INFORMACJA O ŚRODKACH DLA PRACODAWCÓW CHCĄCYCH ZREFUNDOWAĆ KOSZTY WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

INFORMACJA O ŚRODKACH DLA PRACODAWCÓW CHCĄCYCH ZREFUNDOWAĆ KOSZTY WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje, że aktualnie złożone wnioski w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (na łączną kwotę 1 913...

Wyświetlanie 11 - 20 z 244 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę