Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Zmiana zasad wydawania zezwoleń na pracę i na pobyt czasowy i pracę - nowy wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę