Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu na wniosek pracodawcy wydaje informację starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy (zwaną też testem rynku pracy).
Aby ją uzyskać, należy złożyć ofertę pracy tutaj

Urząd przeprowadzi analizę kwalifikacji osób zarejestrowanych pod kątem wymagań określonych w ofercie pracy. Jeżeli znajdzie odpowiednich kandydatów, skieruje ich na rozmowę rekrutacyjną do pracodawcy, zaś jej rezultat opisze w informacji starosty.
Jeżeli kandydaci zostaną wyłonieni, czas oczekiwania na wydanie informacji starosty wyniesie 21 dni.
Jeżeli Urząd nie wyłoni odpowiednich kandydatów, czas oczekiwania na informację starosty wyniesie 14 dni.

PUP Wrocław wydaje informacje starosty w formie:
1) elektronicznej – jeżeli pracodawca złoży ofertę pracy za pośrednictwem portalu praca.gov.pl oraz wybierze formę kontaktu w sprawie poprzez konto na praca.gov.pl,
2) papierowej – jeżeli pracodawca złoży ofertę pracy e-mailem, osobiście lub listownie. W takim przypadku należy dostarczyć do Urzędu poza ofertą pracy, wniosek o informację starosty, który znajduje się tutaj.
Załączniki
Zgłoszenie oferty pracy - Formularz (pdf, 270 KB)
Wniosek o informację starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych dla osób ubiegających się o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP.pdf (pdf, 124 KB)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018, zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń (pdf, 220 KB)
Rozporządzenie nr 24 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie dolnośląskim (pdf, 237 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę