Plan szkoleń - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Stan na 04.02.2019r

PLAN SZKOLEŃ 2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp


Nazwa i zakres szkoleń

 


Liczba miejsc:


 

Przewi-dywany termin realizacji

 


Czas trwania szkolenia

Charakterystyka osób,

dla których szkolenie jest przeznaczone


Egzamin zewnętrzny

Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia

i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

W

 

g

r

u

p

i

e

O

g

ó

ł

e

m


Liczba godzin

 


Liczba dni roboczych


 

  1.  

ABC prowadzenia działalności gospodarczej


- zakładanie własnej firmy krok po kroku,

- opracowanie własnego biznesplanu

- prowadzenie e-biznesu,

- rachunkowość, księgowość,

- marketing i reklama małej firmy,

- prowadzenie sklepu internetowego.

12

36

I-III kw.

2019

80

10

Predyspozycje osobowościowe do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zainteresowanie tematyką kursu, zainteresowanie uzyskaniem dotacji z PUP na działalność gospodarczą, wskazana umiejętność podstawowej obsługi komputera (na niektórych modułach szkolenia zajęcia odbywają się przy użyciu komputera)

NIE

MRPiPS

  1.  

Kierowca operator wózków jezdniowych

 

- obsługa wózków jezdniowych wraz z wymianą
butli gazowych,

- przygotowanie do egzaminu i uzyskanie

uprawnień do obsługi wózków jezdniowych.

10

10

II kw. 2019

88

22

Ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub zawodowa, zdolność do wykonywania zawodu operatora wózków jezdniowych potwierdzona zaświadczeniem lekarskim
i psychologicznym

TAK, przed komisją kwalifikacyj.

w instytucji szkoleniowej

 

MRPiPS, uprawnienia UDT do prowadzenia wózków

 

  1.  

Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy

(w pełnym wymiarze czasu pracy)

 

- obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie,

- podstawy obsługi komputera,

- blok językowy - j. angielski,

- praktyka u pracodawcy.

10

10

II kw.

2019

384

48

Wykształcenie min. zawodowe, preferowane wyższe i średnie techniczne, dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi, znajomość obsługi komputera nie jest wymagana, zdolność koncentracji, dokładność

NIE

MRPiPS

  1.  

Szkolenie z zakresu poszukiwania pracy

 

- pisanie dokumentów aplikacyjnych

- wyszukanie ofert pracy

- przygotowanie do rozmowy o pracę

 

12

12

I - II kw. 2019

80

15

Osoby zarejestrowane w PUP, które utraciły motywację do poszukiwania pracy, a chcą powrócić na rynek pracy

NIE

MRPiPS

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę