Plan szkoleń - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Stan na 05.01.2022 r.
 

                                PLAN SZKOLEŃ 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp

Nazwa i zakres szkoleń

 

Liczba miejsc:

Przewi-dywany termin reali-zacji

 

Orientacyjny czas trwania szkolenia

Charakterystyka osób,

dla których szkolenie jest przeznaczone

Egzamin zewnętrzny

Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia

i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

W

 

g

r

u

p

i

e

O

g

ó

ł

e

m

 

godzin

 

dni

roboczych

  1.  

ABC prowadzenia działalności gospodarczej


- zakładanie własnej firmy krok po kroku,

-- prowadzenie e-biznesu,

- rachunkowość, księgowość,

- marketing i reklama małej firmy,

- prowadzenie sklepu internetowego.

12

24

I-III kw.

2022

80

10

Predyspozycje osobowościowe do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zainteresowanie tematyką kursu, zainteresowanie uzyskaniem dotacji z PUP na działalność gospodarczą, wskazana umiejętność podstawowej obsługi komputera (na niektórych modułach szkolenia zajęcia odbywają się przy użyciu komputera)

NIE

MPiPS

  1.  

Kierowca operator wózków jezdniowych

 

- obsługa wózków jezdniowych wraz z wymianą
butli gazowych,

- przygotowanie do egzaminu i uzyskanie

uprawnień do obsługi wózków jezdniowych.

10

20

II-III kw.

2022

88

22

Ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub zawodowa, zdolność do wykonywania zawodu operatora wózków jezdniowych potwierdzona zaświadczeniem lekarskim i psychologicznym

TAK, przed komisją kwalifikacyj.

w instytucji szkoleniowej

MPiPS, uprawnienia UDT do prowadzenia wózków

 

  1.  

Szkolenie z zakresu poszukiwania pracy

 

- pisanie dokumentów aplikacyjnych

- wyszukiwanie ofert pracy

- przygotowanie do rozmowy o pracę

10

10

II-III kw.

2022

80

15

Osoby zarejestrowane w PUP, które utraciły motywację do poszukiwania pracy a chcą powrócić na rynek pracy

NIE

MPiPS

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę