Plan szkoleń - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Stan na 09.02.2023 r.
 

                                PLAN SZKOLEŃ 2023 r.
 

LP

Nazwa i zakres szkoleń

Liczba miejsc:

Przewi­dywany termin realizacji

Czas trwania szkolenia

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

Egzamin zewnętrzny

Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzając ego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

W

g
r

u

p
i
e

O
g
ó
ł

e

m

Liczba godzin

Liczba dni roboczych

1.

ABC prowadzenia działalności gospodarczej

  • zakładanie własnej firmy krok po kroku,

  • prowadzenie e-biznesu,

  • rachunkowość, księgowość,

  • marketing i reklama małej firmy,

  • prowadzenie sklepu internetowego.

12

24

I-III kw.

2023

80

10

Predyspozycje osobowościowe do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zainteresowanie tematyką kursu, zainteresowanie uzyskaniem dotacji z PUP na działalność gospodarczą, wskazana umiejętność podstawowej obsługi komputera (na niektórych modułach szkolenia zajęcia odbywają się przy użyciu komputera)

NIE

MRiPS

2.

Kierowca operator wózków jezdniowych

  • obsługa wózków jezdniowych wraz z wymianą butli gazowych,

  • przygotowanie do egzaminu i uzyskanie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych.

10

20

II-IV kw.

2023

88

22

Ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub zawodowa, zdolność do wykonywania zawodu operatora wózków jezdniowych potwierdzona zaświadczeniem lekarskim i psychologicznym

TAK, przed komisją kwalifikacyjną. w instytucji szkoleniowej

MRiPS, uprawnienia UDT do prowadzenia wózków

3.

Szkolenie z zakresu poszukiwania pracy

  • pisanie dokumentów aplikacyjnych

  • wyszukanie ofert pracy

  • przygotowanie do rozmowy o pracę

10

10

I - III kw. 2023

80

15

Osoby zarejestrowane w PUP, które utraciły motywację do poszukiwania pracy, a chcą powrócić na rynek pracy

NIE

MRiPS

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę