Projekty w trakcie realizacji - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Zawartość stron


POWER


Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

 
realizuje projekt p.t.
 
„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY  W POWIECIE WROCŁAWSKIM (IV) ORAZ  POWIECIE M. WROCŁAW (IV)"

 
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
Podziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpołecznegoUCZESTNICY PROJEKTU

  
Uczestnikami projektu mogą być osoby młode poniżej 30 roku życia, zarejestrowane w PUP Wrocław jako osoby bezrobotne kwalifikujące się do otrzymania wsparcia

 

PRZEWIDYWANE FORMY WSPARCIA

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym i zostanie dla nich opracowany Indywidualny Plan Działania.Obecnie prowadzimy otwartą rekrutację wyżej wymienionych osób na następujące formy wsparcia:STAŻE
Informacja i wniosek do pobrania

Budynek A, Dział Pośrednictwa i Poradnictwa, sale od A do H, tel. 71 77 01 693, 71 77 01 699, 71 77 01 698 (godz. przyjęć interesantów 7.30 - 14.30).  

 
   
SZKOLENIA
Informacja i wniosek do pobrania

Budynek A, IV piętro, pokój: 414, tel. 71 77 01 686, 71 77 01 682 (godz. przyjęć interesantów 7.30 - 14.30).


BONY NA ZASIEDLENIE
Informacja i wniosek do pobrania 

Budynek A, IV piętro, pokoje: 406, 412 tel. 71 77 01 753, 71 77 01 755, 71 77 01 761, 71 77 01 613, 71 77 01 610, 71 77 01 752
(godz. przyjęć interesantów 7.30 - 14.30)
.


 
PRACE INTERWENCYJNE
Informacja i wniosek do pobrania  

Budynek A, IV piętro, pokoje: 412, 406 tel. 71 77 01 753, 71 77 01 755, 71 77 01 761, 71 77 01 613, 71 77 01 610, 71 77 01 752
(godz. przyjęć interesantów 7.30 - 14.30)
.


JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ
Budynek A, III piętro, pokoje: 302, 303, 304, 316 tel. 71 77 01 623, 71 77 01 612, 71 77 01 625, 71 77 01 639, 71 77 01 654, 71 77 01 728, 71 77 01 729, 71 77 01 731, 71 77 01 732, 71 77 01 733, 71 77 01 734, 71 77 01 735,
(godz. przyjęć interesantów 7.30 - 14.30).


 
 
Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne i pracodawców do uczestnictwa w projekcie

 
 
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę