test - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Lista numerów w kolejce

Lista numerów w kolejce

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

 

Adres:
ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław
NIP 896-10-00-873
Telefon:
+48 71 770 16 00 (centrala)
+48 71 770 17 41 (sekretariat)
Adres e-mail:
wrwr@pup-wroclaw.pl
Fax:
+48 71 770 16 33

W związku z pandemią COVID19  zmienione zostają godziny otwarcia Urzędu
w celu przyjęć interesantów:
codziennie, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
8:00 – 14:00

Kancelaria: 8:00 - 14:00


Godziny pracy urzędu:
codziennie, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt  
7:30 – 15:30

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław- Fabryczna zaprasza absolwentów szkół do udziału w odpłatnej praktyce absolwenckiej. Praktyki będą organizowane od września do końca grudnia 2016 roku. Czas trwania praktyki wynosi nie dłużej niż 3 mieiące. Świadczenie miesięczne za odbycie praktyki wynosi 1850 zł brutto . ...

Powiatowy Urząd we Wrocławiu informuje, że w związku z zawarciem w dniu 21 sierpnia 2015 r. Umowy z Instytucją Pośredniczącą tj. Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiacie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław" w ramach...

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w roku 2014 pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rzecz aktywizacji zawodowej  osób bezrobotnych do 30 roku życia. CEL PROGRAMU   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych     w Urzędzie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę