Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Z przykrością informujemy iż w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu tymczasowo nie działają faksy.

Jest to niezależne od nas, za utrudnienia przepraszamy.

Lista numerów w kolejce budynek A

Sala Osoby oczekujące Aktualny numer
Sala A 0 0
Sala B 0 82
Sala C 0 57
Sala D 0 75
Sala E 0 55
Sala F 0 61
Sala G 0 68
Sala H 0 0
Pokój 14 - M 0 0

Lista numerów w kolejce budynek B

Sala Osoby oczekujące Aktualny numer
Rejestracja 0 76
Zaświadczenia 0 47
Rejestracja Internetowa 0 44
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław

Telefon:
71/770 16 00
71/770 17 41 (sekretariat)
Fax:
71/770 16 30

Godziny przyjęć klientów:
7:30 -14:30
(automaty biletowe są czynne do 14:15)


Kancelaria:
7:30 -15:30Formularz kontaktowy
 

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd we Wrocławiu informuje, że w związku z zawarciem w dniu 21 sierpnia 2015 r. Umowy z Instytucją Pośredniczącą tj. Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiacie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław" w ramach...

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w roku 2014 pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rzecz aktywizacji zawodowej  osób bezrobotnych do 30 roku życia. CEL PROGRAMU   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych     w Urzędzie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza, w szczególności pracodawców z lokalnego rynku pracy, do zapoznania się z propozycją Planu Szkoleń na rok 2016 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie oraz zgłaszania ewentualnych sugestii co do tematów szkoleń oraz ich programów biorąc pod uwagę oczekiwania...

Powiatowy Urząd we Wrocławiu informuje, że w związku z zawarciem w dniu 21 sierpnia 2015 r. Umowy z Instytucją Pośredniczącą tj. Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiacie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław" w ramach...

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w roku 2014 pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rzecz aktywizacji zawodowej  osób bezrobotnych do 30 roku życia. CEL PROGRAMU   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych     w Urzędzie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę