Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2017/2018

PUP Wrocław informuje, że w latach 2017/2018 realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim (III) oraz powiecie m. Wrocław (III) " w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 ...

Rezerwa Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne 2016

W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu aplikował i realizował programy w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:   Nr Grupa docelowa Formy wsparcia Ilość osób objętych wsparciem Kwota do wydatkowania w 2016 roku w tys. zł 1. Osoby bezrobotne art. 49 pkt 2-6 ustawy   ...

Projekt w ramach PO WER w 2016 r.

W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu zrealizował w ramach Osi Priorytetowe I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim (II) oraz powiecie m. Wrocław (II)" współfinansowany ze...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

  Powiatowy Urząd Pracy we Wrocław rozpoczął realizację projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław"   W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę