Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Archiwizacja projektu PO WER 2015

Archiwizacja projektu PO WER 2015   Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Beneficjent projektu „Aktywizacja osób młodych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuje, iż uczestnicy ww.  projektu oraz...

Archiwizacja projektu z 2015 roku RPO WD

  Archiwizacja projektu z 2015 roku RPO WD   Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Beneficjent projektu „Aktywizacja osób młodych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego informuje, iż ...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2017/2018

PUP Wrocław informuje, że w latach 2017/2018 realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim (III) oraz powiecie m. Wrocław (III) " w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 ...

Rezerwa Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne 2016

W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu aplikował i realizował programy w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:   Nr Grupa docelowa Formy wsparcia Ilość osób objętych wsparciem Kwota do wydatkowania w 2016 roku w tys. zł 1. Osoby bezrobotne art. 49 pkt 2-6 ustawy   ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę