Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław

    W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach Osi 8  Rynek Pracy, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zrealizował projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m....

Archiwizacja projektu PO WER 2015

Archiwizacja projektu PO WER 2015   Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Beneficjent projektu „Aktywizacja osób młodych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuje, iż uczestnicy ww.  projektu oraz...

Archiwizacja projektu z 2015 roku RPO WD

  Archiwizacja projektu z 2015 roku RPO WD   Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Beneficjent projektu „Aktywizacja osób młodych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego informuje, iż ...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2017/2018

  Informujemy, że w latach 2017/2018 realizujemy projekt   pt. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim (III) oraz powiecie m. Wrocław (III) " w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę