Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Lista numerów w kolejce budynek A

Sala Osoby oczekujące Aktualny numer
K 0 0
A-A 1 Piętro 0 0
A-B 1 Piętro 0 0
A-C 1 Piętro 0 0
A-D 2 Piętro 0 0
A-E 2 Piętro 0 0
A-F 2 Piętro 0 0
A-G 2 Piętro 0 0
A-H 2 Piętro 0 0

Lista numerów w kolejce budynek B

Sala Osoby oczekujące Aktualny numer
Rejestracja 0 0
Zaswiadczenia 0 0
Rejestracja Internetowa 0 0
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

 

Adres:
ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław
NIP 896-10-00-873
Telefon:
+48 71 770 16 00 (centrala)
+48 71 770 17 41 (sekretariat)
Adres e-mail:
wrwr@pup-wroclaw.pl
Fax:
+48 71 770 16 33

Godziny pracy urzędu:
codziennie, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt  
7:30 – 15:30

w związku z pandemią COVID19 zostają zmienione godziny otwarcia Urzędu
przyjmowania interesantów:
codziennie, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
8:00 – 14:30

w budynku A w pok. 12 wydawanie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi:
12:00 - 14:30 lub do ostatniego numerka,
w pok. 14: 8:00 - 13:00 oraz
w Kancelarii: 7:30 - 15:30

Automaty w budynku A (CAZ) wydają numerki do 14:15,
za wyjątkiem pokoju 12 i 14 gdzie obowiązuje limit numerków,
dodatkowo w pokoju 12 automat jest czynny od godziny 11:45 do godz. 13:00.  
Automaty w budynku B (w Dziale Ewidencji),  wydają numerki do godz. 14:15,
jednakże w przypadku dużej ilości osób rejestrujących się automat może zaprzestać wydawania biletów przed godziną 14:15.

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę