Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Przetwarzanie danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu

Lista numerów w kolejce budynek A

Sala Osoby oczekujące Aktualny numer
K 0 98
A-A 1 Piętro 0 25
A-B 1 Piętro 0 49
A-C 1 Piętro 0 60
A-D 2 Piętro 0 35
A-E 2 Piętro 0 73
A-F 2 Piętro 0 27
A-G 2 Piętro 0 39
A-H 2 Piętro 0 27

Lista numerów w kolejce budynek B

Sala Osoby oczekujące Aktualny numer
Rejestracja 0 37
Zaswiadczenia 0 0
Rejestracja Internetowa 0 28
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

 

Adres:
ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław
NIP 896-10-00-873
Telefon:
+48 71 770 16 00
+48 71 770 17 41 (sekretariat)
Fax:
+48 71/770 16 30

Godziny pracy urzędu:
codziennie, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt  
7:30 – 15:30

Godziny przyjmowania interesantów:
codziennie, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
7:30 – 14:30

w budynku A w pok. 12 wydawanie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi:
12:00 - 14:30 lub do ostatniego numerka,
w pok. 14: 8:00 - 13:00 oraz
w Kancelarii: 7:30 - 15:30

Automaty w budynku A (CAZ) wydają numerki do 14:15,
za wyjątkiem pokoju 12 i 14 gdzie obowiązuje limit numerków,
dodatkowo w pokoju 12 automat jest czynny od godziny 11:45 do godz. 13:00.  
Automaty w budynku B (w Dziale Ewidencji),  wydają numerki do godz. 14:15,
jednakże w przypadku dużej ilości osób rejestrujących się automat może zaprzestać wydawania biletów przed godziną 14:15.

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę