Lista numerów w kolejce budynek A

Sala Osoby oczekujące Aktualny numer
Sala A 0 0
Sala B 0 0
Sala C 0 0
Sala D 0 0
Sala E 0 0
Sala F 0 0
Sala G 0 0
Sala H 0 0
Pokój 14 - M 0 0
Pokój 14 - K 0 0

Lista numerów w kolejce budynek B

Sala Osoby oczekujące Aktualny numer
Rejestracja 0 0
Zaświadczenia 0 0
Rejestracja Internetowa 0 0

Urząd

Informacje dla niepełnosprawnych

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław
Telefon:
71/770 16 00
71/770 17 41 (sekretariat)
Fax:
71/770 01 630
Godziny przyjęć klientów:
7:30 -14:30
Kancelaria:
7:30 -15:30Formularz kontaktowy
 

Rynek pracy

Statystyki i analizy

9,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2015r.

Statystyki i analiza

Stawki

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 23.372,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

CALL CENTER INTER GALACTICA Sp. z o.o. poszukuje telefonicznych doradców klienta . Podstawowe oczekiwania to: dyspozycyjność min. 100 godzin w miesiącu, komunikatywność,...

Ogłoszenie nr 4/2016 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Specjalista ds. rozwoju zawodowego / Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta (1 etat) Dział Rozwoju Zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu Szczegóły ogłoszenia...

Informacja na temat środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż do dnia 28 stycznia 2016 roku pracodawcy złożyli wnioski o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników na kwotę  6.000.000 zł, przy posiadanym limicie środków na zadanie w...

Program regionalny

W roku 2015 Urząd podpisał Porozumienie z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w celu realizacji programu regionalnego skierowanego do osób powyżej 50 roku życia, zawarte na podstawie art. 66c ust. 10 z dn. 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach programu wsparciem planowano objąć 75...

Więcej

Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza, w szczególności pracodawców z lokalnego rynku pracy, do zapoznania się z propozycją Planu Szkoleń na rok 2016 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie oraz zgłaszania ewentualnych sugestii co do tematów szkoleń oraz ich programów biorąc pod uwagę oczekiwania...

Powiatowy Urząd we Wrocławiu informuje, że w związku z zawarciem w dniu 21 sierpnia 2015 r. Umowy z Instytucją Pośredniczącą tj. Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiacie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław" w ramach...

Nabór wniosków dotyczących organizacji STAŻU   Powiatowy Urząd we Wrocławiu informuje, że w związku z zawarciem w dniu 22 maja 2015 r. Umowy z Instytucją Pośredniczącą tj. Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim (I)   oraz...

Powiatowy Urząd we Wrocławiu informuje, że w związku z zawarciem w dniu 22 maja 2015 r. Umowy z Instytucją Pośredniczącą tj. Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, realizuje...

Więcej