Budynek A - Lista numerów w kolejce

Sala Osoby oczekujące Aktualny numer
Sala A 0 86
Sala B 0 78
Sala C 0 58
Sala D 0 40
Sala E 0 47
Sala F 0 36
Sala G 0 42
Sala H 0 45

Budynek B - Lista numerów w kolejce

Sala Osoby oczekujące Aktualny numer
Rejestracja 0 57
Zaświadczenia 0 44
Rejestracja Internetowa 0 40

Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

          W związku z zawarciem przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Umowy na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 8 – Rynek pracy, Działanie 8i – Projekty...

INFORMACJA o zawarciu Umowy z Instytucją Pośredniczącą tj. Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. ...

Nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospod.   Powiatowy Urząd we Wrocławiu informuje, że w związku z zawarciem w dniu 22 maja 2015 r. Umowy z...

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne   Powiatowy Urząd we Wrocławiu informuje, że w związku z zawarciem w dniu 22 maja 2015 r. Umowy z Instytucją Pośredniczącą tj. Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim (I)   oraz...

Więcej

Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza, w szczególności pracodawców z lokalnego rynku pracy, do zapoznania się z propozycją Planu Szkoleń na rok 2016 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie oraz zgłaszania ewentualnych sugestii co do tematów szkoleń oraz ich programów biorąc pod uwagę oczekiwania...

Powiatowy Urząd we Wrocławiu informuje, że w związku z zawarciem w dniu 21 sierpnia 2015 r. Umowy z Instytucją Pośredniczącą tj. Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiacie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław" w ramach...

INFORMACJA o zawarciu Umowy z Instytucją Pośredniczącą tj. Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. ...

Nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospod.   Powiatowy Urząd we Wrocławiu informuje, że w związku z zawarciem w dniu 22 maja 2015 r. Umowy z...

Więcej

Rynek pracy

Statystyki i analizy

9,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2015r.

Statystyki i analiza

Stawki

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 23.129,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd

Informacje dla niepełnosprawnych

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław
Telefon:
71/770 16 00
Godziny przyjęć klientów:
7:30 -14:30
Kancelaria:
7:30 -15:30

Formularz kontaktowy