Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Informacja
Powiatowy Urząd Pracy planuje we wrześniu / październiku 2018 r. przeprowadzić szkolenia z zakresu OC dla pracowników urzędu i formacji OC – szkolenie ma dotyczyć zadań OC zgodnie z wieloletnim i rocznym planem działania.

Zainteresowane instytucje szkoleniowe prosimy o kontakt do 30. maja 2018 r. do godz. 15:30. ze Starszym Specjalistą ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obrony Cywilnej Agnieszką Stasiek. Kontakt możliwy w godz. pracy Powiatowego Urzędu Pracy 7:30-15:30, tel. 71 7701 780.

Uwaga!
W celu usprawnienia obsługi pracodawców, chcących zatrudnić obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Armienii na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy informujemy, iż od dnia 16.04.2018r. ww. oświadczenia przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej. Formularz wypełniony na stronie www.praca.gov.pl należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP i wysłać wraz z kompletem wymaganych załączników.

Wpisane do ewidencji oświadczenia wydawane będą w pok. 12 w godzinach 12:00-14:30, wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zawiadomieniu przez pracownika Urzędu. Podczas wydawania oświadczeń obowiązuje system numerowy, numery wydawane będą od godziny 11:45 do 13:00.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu w zakładce "ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW".


 

Lista numerów w kolejce budynek A

Sala Osoby oczekujące Aktualny numer
K 0 59
L 0 0
M 0 0
N 0 0
P 0 0
R 0 0
S 0 0
A 0 0
A-A 1 Piętro 0 23
Sala B 0 55
Sala C 0 41
Sala D 0 44
Sala E 0 48
Sala F 0 25
Sala G 0 57

Lista numerów w kolejce budynek B

Sala Osoby oczekujące Aktualny numer
Rejestracja 0 58
Zaświadczenia 0 0
Rejestracja Internetowa 0 18
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław

NIP 896-10-00-873


Telefon:
71/770 16 00
71/770 17 41 (sekretariat)
Fax:
71/770 16 30

Godziny przyjęć klientów:
7:30 -14:30
(automaty biletowe są czynne do 14:15)
 

W pokojach 12 i 14 w budynku A obowiązuje limit numerów, co oznacza że klienci przyjmowani są do momentu wydania ostatniego numeru. Proces wydawania numerów śledzić można na stronie głównej wroclaw.praca.gov.pl.Kancelaria:
7:30 -15:30Formularz kontaktowy
 

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę